Fisioteràpia Vestibular

La fisioteràpia vestibular és una especialitat terapèutica indicada en les alteracions de l'equilibri que poden associar-se o no amb la presència de vertigen. La fisioteràpia vestibular constitueix el tractament específic i més eficaç en el cas de nombroses patologies vestibulars (neuritis vestibular, neurinoma del nervi acústic, migranya vestibular, malaltia de Meniere etc.). No obstant això, també pot resultar molt efectiva per a la millora de l'estabilitat i control postural en altres situacions si considerem les persones ancianes (millorant l'autonomia i reduint el risc de caigudes), i en algunes patologies centrals com el ICTUS o l'Esclerosi Múltiple.

La fisioteràpia vestibular utilitza bàsicament quatre grans tipus d'exercicis que són indicats, supervisats i dirigits, amb una progressió adequada, pel Fisioterapeuta especialista:

- Exercicis oculomotors
- Exercicis propioreceptius
- Exercicis giratoris en cadira rotatòria
- Estimulació optocinètica