Encapsulamiento del implante mamario 

Alteraciones neuro-músculoesqueléticas. Lesiones a nivel lumbar, pelvis y cadera, cervical, dorsal, así como extremidad superior e inferior.

En construcción

Avaluació i tractament dels quadres de vertígen i inestabilitat postural associats principalment a les alteracions vestibulars: Neuritis vestibular, neurinoma de l’acústic, malaltia de Ménière, migranya vestibular, presbivértigen i vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB)...