Encapsulamiento del implante mamario 

Alteracions neuro-músculesquelètiques. Lesions a nivell lumbar, pelvis i cadera, cervical, dorsal, així com extremitats superior e inferiors.

En construcció

Avaluació i tractament dels quadres de vertígen i inestabilitat postural associats principalment a les alteracions vestibulars: Neuritis vestibular, neurinoma de l’acústic, malaltia de Ménière, migranya vestibular, presbivértigen i vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB)...