Fisioterapeuta i Osteòpata C.F.C. Núm.3926

Doctor per la Universitat Internacional de Catalunya.Títol: Doctor per la Universitat Internacional de Catalunya

Títol tesi: Determinació de la Funció de comportament que indica normalitat a els estudis estabilomètrics estàtics, i intervals de normalitat, en individus sans amb una edat entre 18 i 65 anys

Data obtenció títol: 18/07/2014
 


Títol: Màster Universitari en fisioteràpia i evidencia Científica

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 30/05/2012Títol: Diploma d’estudis avançats (DEA) del programa de doctorat en aparell locomotor i esport

Títol tesina: Estudi sobre la validesa i la fiabilitat de la plataforma de posturografia 40/16 Satel, tant per a estudis estàtics com dinàmics

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 17/06/2010Títol: Llicenciatura en Fisioteràpia

Universitat: Escola Superior de Tecnología da Saúde de Lisboa

Data obtenció títol: 03/02/2006Títol: Graduat Superior en Fisioteràpia Especialitzada (Títol Propi)

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 03/07/2004
 

Títol: Diplomatura en Fisioteràpia

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció del títol: 10/07/2002