Fisioterapeuta C.F.C. Núm. 2120

Doctor per la Universitat Internacional de Catalunya.Títol
: Doctor per la Universitat Internacional de Catalunya

Títol tesi
: Anàlisi dels processos d'integració neurosensorial implicats en el control de l'estabilitat postural en pacients amb disfunció crani-mandibular

Data obtenció títol: 06/11/2016Títol
: Màster Universitari en fisioteràpia i evidencia Científica

Universitat
: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 30/05/2012Títol: Diploma Inter-universitari en reeducació vestibular

Universitat
: Facultat de medicina Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Data obtenció títol: junio de 2012Títol: Diploma d'estudis avançats (DEA) del programa de doctorat en Odontologia

Títol tesina:
Estudi sobre l'associació entre el desplaçament discal sense reducció de l'articulació temporomandibular, la hipermobilitat articular generalitzada i la disfunció crani-cervical

Universitat: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 28/07/2010Títol: Llicenciat en Fisioteràpia

Universitat
: Escola Superior de Tecnología da Saúde de Lisboa

Data obtenció títol: 03/02/2006Títol: Graduat superior en Fisioteràpia especialitzada (Títol Propi).

Universitat
: Universitat Internacional de Catalunya

Data obtenció títol: 10/09/2001Títol: Diplomatura en Fisioteràpia

Universitat
: Universitat Autònoma de Barcelona

Data obtenció títol: 10/10/1991